กลับหน้าหลักรายวิชา
Last Update: 16-Dec-2018
เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง
แผนการสอน PowerPoint Slides รวม (MB) ตัวอย่างรูปเล่มรายงาน (อุปสงค์)  
หัวข้อรายงานที่จอง คู่มือการสืบค้นข้อมูล ตัวอย่างรูปเล่มรายงาน (ต้นทุน)  
ตัวอย่าง งานวิจัย/บทความ/วิทยานิพนธ์ เรื่อง อุปสงค์ ตัวอย่างรูปเล่มรายงาน (การผลิต)  
ตัวอย่าง งานวิจัย/บทความ/วิทยานิพนธ์ เรื่อง การผลิต แนวทางการทำแบบสอบถาม  
ตัวอย่าง งานวิจัย/บทความ/วิทยานิพนธ์ เรื่อง ต้นทุน ต.ย. 1 ต.ย. 2 ต.ย. 3 ต.ย. 4  
เว็บไซต์แนะนำ
DANIEL L. MC FADDEN, Professor of the Graduate School  
ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์
ทบทวน เรื่องอนุพันธ็์ ทบทวน เรื่อง อนุพันธ์บางส่วน ทบทวน เรื่อง เมตริกซ์ ทบทวน เรื่อง การหาค่าที่เหมาะสม
ทบทวน เรื่อง ปริพันธ์      
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
แบบฝึกหัด เรื่อง แบบฝึกหัด เรื่อง  
แบบฝึกหัด เรื่อง แบบฝึกหัด เรื่อง  
แบบฝึกหัด เรื่อง แบบฝึกหัด เรื่อง  
แบบฝึกหัด เรื่อง    
แบบฝึกหัด เรื่อง    
แบบฝึกหัด เรื่อง    
แบบฝึกหัด เรื่อง    
กิจกรรมการเรียนการสอน
 
หนังสือ
ตัวอย่างปก สารบัญ และเนื้อหาในเล่มบางส่วน

ตัวอย่าง สารบัญ

ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่าง เนื้อหาบางส่วน

จำนวน 392 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2557

มีแบบฝึกหัดท้ายบท

ติดต่อสั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่

free web stats