หนังสือและตำรา
Principle of Microeconomics
Theory of Managerial Economics

 

ตัวอย่าง สารบัญ

ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่าง เนื้อหาบางส่วน

จำนวน 180 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2558

(ขนาด A5 ใช้กระดาษถนอมสายตา)

ตัวอย่าง สารบัญ

ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่าง เนื้อหาบางส่วน

จำนวน 323 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี 2553

มีแบบฝึกหัดท้ายบท

เน้นการประยุกต์/การวิเคราะห์ทางสถิติ

Application in Regression Analysis
Intermediate Microeconomics: A Mathematical Approachcs

ตัวอย่าง สารบัญ

ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่าง เนื้อหาบางส่วน

จำนวน 325 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี 2557

มีแบบฝึกหัดท้ายบท

เน้นการประยุกต์และใช้โปรแกรมทางสถิติ

ตัวอย่าง สารบัญ

ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่าง เนื้อหาบางส่วน

จำนวน 392 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2557

มีแบบฝึกหัดท้ายบท

Mathematics for Business Economics
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์
Fundamentals of Mathematics for Economics

ตัวอย่าง สารบัญ

ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่าง เนื้อหาบางส่วน

จำนวน 168 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2554

มีแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อในแต่ละบท

 

ตัวอย่าง สารบัญ

ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่าง เนื้อหาบางส่วน

จำนวน 163 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี 2556

มีแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อในแต่ละบท

 

     
ติดต่อสั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่
       
free web hit counter