ข้อมูลเรื่อง ข้าว
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
สมาคมโรงสีข้าว (สามารถติดตามสถานการณ์ข้าวได้ที่นี่)   ข้อมูลภาคครัวเรือน: ภาวะเศรษฐกิจ
กรมการค้าภายใน (สินค้าเกษตร)   ข้อมูลภาคครัวเรือน: ภาวะสังคม
ข่าว/บทวิเคราะห์ เรื่องข้าว / บทความ งานวิจัยเกี่ยวกับข้าว   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
ระบบข้อมูลการค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์   รัฐบาลไทย
ต้นทุนข้าว   ธนาคารแห่งประเทศไทย
United States Department of Agriculture (USDA)
พระราชดำรัสเกี่ยวกับข้าวและชาวนา  
 
 
 
IRRI   Comtrade ของ UN แสดงข้อมูลการค้าโลกและประเทศต่างๆ ตามรหัส HS ของสินค้า
 
 
 
 
 
สถาบันอาหารแห่งชาติ  
สถาบันวิจัยข้าว  
 
ธนาคารเพื่อการส่งออก  
กรมส่งเสริมการเกษตร   สำนักดัชนีการค้า
กรมวิชาการเกษตร   ภาคเศรษฐกิจจริง
รักบ้านเกิด (ข้อมูลการเกษตรรวมทั้ง ข้าว)    
สถิติเกี่ยวกับข้าวทั้งในและต่างประเทศ จากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย    
     
ข้อมูลรวมการเกษตร
   
สารสนเทศการเกษตร    
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร    
ต้นทุนพืชไร่    
ห้องสมุดความรู้การเกษตร แยกตามชนิดพืช    
     
counter create hit